אבטחת מידע

1. אבטחת מידע במבט חטוף

מידע כללי

ההערות הבאות מספקות סקירה פשוטה של מה קורה לנתונים האישיים שלך בעת ביקור באתר זה‎. נתונים אישיים הם כל הנתונים שאיתם ניתן לזהות אותך באופן אישי‎. מידע מפורט בנושא אבטחת המידע ניתן למצוא בהצהרת אבטחת המידע שלנו הרשומה תחת טקסט זה.

איסוף נתונים באתר זה

מי אחראי לאיסוף נתונים באתר זה?

עיבוד הנתונים באתר זה מתבצע על ידי מפעיל האתר‎. ניתן למצוא את פרטי הקשר שלו בסעיף „הערה על הגוף האחראי“ בהצהרת אבטחת מידע זו.

כיצד אנו אוספים את הנתונים שלך?

מצד אחד, הנתונים שלך נאספים כאשר העברת אותם אלינו‎. זה יכול להיות, למשל, נתונים שהוזנו בטופס יצירת קשר‎.‎

‎.

נתונים אחרים נאספים באופן אוטומטי או בהסכמתך על ידי מערכות ה-IT ‎ ‎שלנו בעת ביקור באתר‎. מדובר בעיקר בנתונים טכניים (למשל דפדפן אינטרנט, מערכת הפעלה או זמן תצוגת הדף). נתונים אלה נאספים באופן אוטומטי ברגע שנכנסים לאתר זה.

בשביל מה אנחנו משתמשים בנתונים שלך?

חלק מהנתונים נאספים כדי להבטיח שהאתר מסופק ללא שגיאות‎. ניתן להשתמש בנתונים אחרים כדי לנתח את התנהגות המשתמש שלך.

אילו זכויות יש לך לגבי הנתונים שלך?

יש לך הזכות לקבל מידע על המקור, הנמען והמטרה של הנתונים האישיים המאוחסנים שלך ללא תשלום בכל עת‎. יש לך גם את הזכות לבקש תיקון או מחיקה של נתונים אלה‎. אם נתת את הסכמתך לעיבוד נתונים, ניתן לבטל הסכמה זו בכל עת בעתיד‎. יש לך גם את הזכות, בנסיבות מסוימות, לבקש שהעיבוד של הנתונים האישיים שלך יוגבל‎. יש לך גם את הזכות להגיש תלונה לרשות הפיקוח המוסמכת.

ניתן לפנות אלינו בכל עת בנוגע לשאלות אלו ולשאלות אחרות בנושא אבטחת מידע.

כלי ניתוח וכלים של צד שלישי

‎ ‎כאשר מבקרים באתר זה, ניתן להעריך מבחינה סטטיסטית את התנהגות הגלישה שלך‎. זה נעשה בעיקר עם מה שנקרא תוכניות ניתוח.

מידע מפורט על תוכניות ניתוח אלו ניתן למצוא בהצהרת אבטחת המידע הבאה.

2. אחסון

אחסון חיצוני

אתר זה נשמר על ידי ספק שירות חיצוני (מארח)‎. הנתונים האישיים שנאספים באתר זה מאוחסנים בשרתי המארח. זה עשוי לכלול, אך ללא הגבלה, ל כתובות IP, בקשות ליצירת קשר, נתוני מטא ותקשורת, נתוני חוזים, פרטי יצירת קשר, שמות, גישה לאתר ונתונים אחרים שנוצרו דרך אתר.

המארח משמש לצורך קיום החוזה עם הלקוחות הפוטנציאליים והקיימים שלנו‎ ‎(תקנון 6 סעיף 1 פריט ב' לחוק ‎ DSGVO)‎ ‎ולמען אספקה מאובטחת, מהירה ויעילה של ההצעה המקוונת שלנו על ידי ספק מקצועי (תקנון 6 סעיף 1 פריט ו' לחוק‎ ‏ DSGVO). אם התבקשה הסכמה מתאימה, העיבוד מתבצע אך ורק על בסיס תקנון 6 סעיף 1 פריט א של DSGVO ו-§ תקנון 25 סעיף 1 של TTDSG, ככל שההסכמה כוללת אחסון של קובצי cookies או גישה למידע במכשיר המסוף של המשתמש (פונקציית טביעת אצבע במכשיר) כמשמעות ה-TTDSG. ניתן לבטל את ההסכמה בכל עת.

המארח שלנו יעבד את הנתונים שלך רק במידה שהדבר נחוץ כדי לעמוד בהתחייבויות הביצוע שלו ויפעל לפי ההנחיות שלנו ביחס לנתונים אלה.

אנו משתמשים במארח הבא:

webhoster.de Aktiengesellschaft
Zum Haunert 22
59519 Möhnesee

3. מידע כללי ומידע חובה

פרטיות

מפעילי הדפים הללו מתייחסים ברצינות רבה לאבטחה על המידע האישי שלך‎. אנו מתייחסים לנתונים האישיים שלך בסודיות ובהתאם לתקנות אבטחת מידע בחוק והצהרת אבטחת מידע זו.

בעת שימוש באתר זה, נתונים אישיים שונים יאספו‎. נתונים אישיים הם נתונים שאיתם ניתן לזהות אותך באופן אישי‎. הצהרת אבטחת מידע זו מסבירה אילו נתונים אנו אוספים ולמה אנו משתמשים בהם‎. זה גם מסביר איך ולאיזו מטרה זה קורה.

ברצוננו לציין שלגלישה בנתונים באינטרנט (למשל, כאשר מתקשרים באמצעות דואר אלקטרוני) עלולות להיות פערי אבטחה. אבטחה מלאה על המידע מפני גישה של צדדים שלישיים אינה אפשרית.

הערה על הגוף האחראי

הגוף האחראי לעיבוד נתונים באתר זה הוא:

cetrac GmbH
Diezmannstrasse 13
04207 Leipzig

טלפון: +49 341 3084890-0
אימייל: info@cetrac.de

‎ הגוף האחראי הוא האדם הראוי או החוקי שמחליט לבדו או ביחד עם אחרים על המטרות והאמצעים לעיבוד נתונים אישיים (כגון, שמות, כתובות דואר אלקטרוני וכו').

משך האחסון

אלא אם צוינה תקופת אחסון ספציפית בהצהרת אבטחת מידע זו, הנתונים האישיים שלך יישארו איתנו עד שהמטרה לעיבוד הנתונים לא תחול עוד‎. אם הוגשה בקשה לגיטימית למחיקה או לביטול הסכמתך לעיבוד נתונים, הנתונים שלך יימחקו אלא אם יהיו לנו סיבות מותרות אחרות מבחינה משפטית לאחסון הנתונים האישיים שלך (למשל, תקופות שמירה על פי חוק מס או חוק מסחרי); במקרה האחרון, הנתונים יימחקו ברגע שהסיבות הללו יפסיקו להתקיים.

מידע כללי על הבסיס המשפטי לעיבוד נתונים באתר זה

אם הסכמת לעיבוד נתונים, אנו מעבדים את הנתונים האישיים שלך על בסיס תקנון 6 סעיף 1 פריט א' של‎ DSGVO ‎ ‎או תקנון 9 סעיף 2 פריט א' של‎ DSGVO, ‎ובלבד שקטגוריות נתונים מיוחדות בהתאם לתקנון 9 סעיף 1 של‎ DSGVO ‎מעובדים‎. במקרה של הסכמה מפורשת להעברת נתונים אישיים למדינות שלישיות, עיבוד הנתונים מבוסס גם על תקנון 49 סעיף 1 פריט א' של DSGVO. אם הסכמת לאחסון קובצי‎ Cookies ‎או לגישה למידע במכשיר המסוף שלך (למשל, באמצעות פונקציית טביעת אצבע במכשיר), עיבוד הנתונים מתבצע בנוסף על בסיס § תקנון 25 סעיף 1 של TTDSG. ניתן לבטל את ההסכמה בכל עת‎. אם הנתונים שלך נדרשים כדי למלא את החוזה או לבצע צעדים טרום חוזיים, אנו מעבדים את הנתונים שלך על בסיס תקנון 6, סעיף 1, פריט ב' של DSGVO. יתר על כן, אנו מעבדים את הנתונים שלך אם הם נדרשים למלא התחייבות משפטית על בסיס תקנון 6 סעיף 1 פריט‎ ‎ג'‎ ‎של DSGVO. עיבוד נתונים יכול להתרחש גם על בסיס האינטרס הלגיטימי שלנו בהתאם לתקנון 6, סעיף 1, פריט‎ ‎ו'‎ ‎של‎ DSGVO.‎ ‎הפסקאות הבאות של הצהרת אבטחת מידע זו מספקות מידע על הבסיסים המשפטיים הרלוונטיים בכל מקרה לגופו.

הערה על העברת נתונים לארה"ב ולמדינות שלישיות אחרות

בין היתר, אנו משתמשים בכלים מחברות המבוססות בארה"ב או במדינות שלישיות אחרות שאינן מאובטחות על פי חוק אבטחת המידע‎. כאשר כלים אלה פעילים, ייתכן שהנתונים האישיים שלך יועברו למדינות שלישיות אלה ויעובדו בהן‎. ברצוננו לציין כי במדינות אלו לא ניתן להבטיח רמת אבטחה על מידע בהשוואה לזו של האיחוד האירופי‎. לדוגמה, חברות בארה"ב מחויבות לשחרר נתונים אישיים לרשויות האבטחה מבלי שאת/ה, כאדם הנוגע בדבר, תוכל/י לנקוט בצעדים משפטיים נגד זה‎. לכן, לא ניתן לשלול שרשויות ארה"ב (למשל, סוכנויות ריגול) עשויות לעבד, להעריך ולאחסן לצמיתות את הנתונים שלך הנמצאים בשרתים בארה"ב למטרות מעקב‎. אין לנו השפעה על פעילויות עיבוד אלו.

ביטול הסכמתך לעיבוד נתונים

פעולות רבות של עיבוד נתונים אפשריות רק בהסכמתך המפורשת‎. באפשרותך לבטל הסכמה שכבר נתת בכל עת‎. חוקיות עיבוד הנתונים שהתרחש עד לביטול נותרה בלתי מושפעת מהביטול.

הזכות להתנגד לאיסוף נתונים במקרים מיוחדים ולפרסום ישיר‎ ‎(תקנון 21 ל-DSGVO)

אם עיבוד הנתונים מבוצע על בסיס תקנון 6 סעיף 1 פריט‎ ‎ה'‎ ‎או ו' של ‎ DSGVO, יש לך את הזכות להתנגד לעיבוד הנתונים האישיים שלך בכל עת בנימוקים הקשורים למקרה האישי שלך; זה חל גם על פרופיל המבוסס על הוראות אלה‎. ניתן למצוא את הבסיס המשפטי הרלוונטי שעליו מבוסס העיבוד במדיניות פרטיות נתונים זו‎. אם הבעת התנגדות, לא נעבד יותר את הנתונים האישיים הנוגעים לך, אלא אם כן נוכל להוכיח נימוקים מקיפים לעיבוד שגוברים על האינטרסים, הזכויות והחירות שלך על פי תקנון 21 סעיף א' של DSGVO).

אם הנתונים האישיים שלך מעובדים לפרסום ישיר, יש לך את הזכות להתנגד בכל עת לעיבוד הנתונים האישיים שלך למטרת פרסום כזה; זה חל גם על פרופילים במידה הקשורה לפרסום ישיר כזה‎. אם החלטת להתנגד, הנתונים האישיים שלך לא ישמשו יותר למטרות פרסום ישיר‎ ‎(התנגדות לפי תק' 21‏‎ (2) DSGVO.)

זכות ערעור לרשות הפיקוח המוסמכת

במקרה של הפרות של ה-DSGVO, לנפגעים יש הזכות להגיש תלונה לרשות מפקחת, במיוחד במדינה חברה במקום המגורים שלהם, במקום עבודתם או במקום ההפרה לכאורה‎. הזכות להגיש תלונה אינה פוגעת בכל סעד מנהלי או שיפוטי אחר.

הזכות לניידות נתונים

יש לך הזכות לקבל נתונים שאנו מעבדים באופן אוטומטי על בסיס הסכמתך או למילוי חוזה שנמסר לך או לצד שלישי בפורמט נפוץ הניתן לקריאה במכונה‎. אם החלטת לבקש העברה ישירה של הנתונים לגורם אחר האחראי, הדבר יעשה רק במידה שהדבר אפשרי מבחינה טכנית.

מידע, מחיקה ותיקון

במסגרת ההוראות המשפטיות החלות, יש לך הזכות לקבל מידע ללא תשלום לגבי הנתונים האישיים המאוחסנים שלך, מקורם ונמענם וכן מטרת עיבוד הנתונים, ובמידת הצורך, זכות לתיקון או מחיקה של נתונים אלה בכל עת‎. ניתן לפנות אלינו בכל עת אם יש לך שאלות נוספות בנושא נתונים אישיים.

הזכות להגבלת עיבוד‎ ‎

יש לך הזכות לבקש שהעיבוד של הנתונים האישיים שלך יוגבל‎. ניתן לפנות אלינו בכל עת לשם כך‎. הזכות להגבלת עיבוד קיימת במקרים הבאים:

  • אם החלטת לערער על דיוק הנתונים האישיים שלך המאוחסנים על ידינו, בדרך כלל אנו זקוקים לזמן כדי לבדוק זאת‎. למשך הסקירה, יש לך הזכות לבקש שהעיבוד של הנתונים האישיים שלך יוגבל.
  • אם העיבוד של הנתונים האישיים שלך התרחש/מתרחש שלא כדין, ניתן לבקש הגבלת עיבוד הנתונים במקום מחיקה.
  • במידה ואיננו זקוקים עוד לנתונים האישיים שלך, אך הנך זקוק/ה להם כדי לממש, להגן או לטעון תביעות משפטיות, יש לך הזכות לדרוש שהעיבוד של הנתונים האישיים שלך יוגבל במקום להימחק.
  • אם הגשת התנגדות בהתאם לתקנון 21 סעיף 1 של DSGVO, יש ליצור איזון בין האינטרסים שלך ושלנו‎. כל עוד טרם נקבע מהם האינטרסים המכריעים, יש לך הזכות לדרוש את הגבלת עיבוד הנתונים האישיים שלך.

אם הגבלת את עיבוד הנתונים האישיים שלך, ניתן להשתמש בנתונים אלה – מלבד אחסונם – רק בהסכמתך או כדי לבסס, לממש או להגן על תביעות משפטיות או כדי להגן על זכויותיו של אדם ראוי או משפטי אחר או לשם עיבוד מסיבות של אינטרס ציבורי חשוב של האיחוד האירופי או מדינה חברה.

הצפנת‎ SSL ‎או TLS

מסיבות אבטחה וכדי להגן על העברת תוכן סודי, כגון הזמנות או פניות שבחרת לשלוח אלינו כמפעיל האתר, אתר זה משתמש בהצפנת ‎ SSLאו TLS. ניתן לזהות חיבור מוצפן על ידי העובדה ששורת הכתובת של הדפדפן משתנה מ-„http://“ ל-„https://“ ולפי סמל הנעילה בשורת הדפדפן שלך.

אם הצפנת‎ SSL ‎או‎ TLS ‎מופעלת, הנתונים המשודרים אלינו על ידך לא יכולים להיקרא על ידי צדדים שלישיים.

4. איסוף נתונים באתר זה

קובצי Cookies

האתר שלנו משתמש ב-„קובצי Cookies“. קובצי‎ Cookie ‎הם קבצי טקסט קטנים ואינם גורמים נזק למכשיר הקצה שלך‎. הם מאוחסנים במכשיר הקצה שלך באופן זמני למשך הפעילות (קובצי‎ Cookie ‎בזמן הפעילות) או לצמיתות (קובצי‎ Cookies ‎קבועים). קובצי‎ Cookies ‎בזמן הפעילות נמחקים אוטומטית לאחר הביקור שלך‎. קובצי‎ Cookies ‎קבועים נשארים מאוחסנים במכשיר הקצה שלך עד אשר בחרת למחוק אותם בעצמך או עד שהם יימחקו אוטומטית על ידי דפדפן האינטרנט שלך.

במקרים מסוימים, ניתן לאחסן קובצי‎ Cookies ‎מחברות צד שלישי גם במכשיר הקצה שלך כאשר בחרת להיכנס לאתר שלנו (קובצי‎ Cookies ‎של צד שלישי). אלה מאפשרים לנו או לך להשתמש בשירותים מסוימים של חברת הצד השלישי (למשל, קובצי Cookies לעיבוד שירותי תשלומים).

לקובצי‎ Cookie ‎יש פונקציות שונות‎. קובצי Cookies רבים נחוצים מבחינה טכנית מכיוון שפונקציות מסוימות של האתר לא יפעלו בלעדיהם (למשל, פונקציית עגלת הקניות או הצגת סרטונים). קובצי Cookies אחרים משמשים להערכת ההתנהגות של משתמשים או לשם הצגת פרסום.

קובצי Cookies המשמשים לביצוע תהליך ההתקשרות האלקטרונית, לספק פונקציות מסוימות שאת/ה רוצה (למשל, עבור פונקציית עגלת הקניות) או כדי לייעל את האתר (לדוגמה, קובצי Cookies למדידת קהל אינטרנט) נדרשים (קובצי Cookies הכרחיים), מאוחסנים על בסיס תקנון 6 סעיף 1 סעיף‎ ‎ו'‎ ‎של‎ DSGVO, ‎אלא אם כן ניתן בסיס חוקי אחר‎. למפעיל האתר יש אינטרס לגיטימי באחסון קובצי‎ Cookies ‎ ‎הנחוצים לצורך אספקת שירותיו ללא טעויות ואופטימלית מבחינה טכנית‎. אם התבקשה הסכמה לאחסון קובצי‎ Cookies ‎וטכנולוגיות זיהוי דומות, העיבוד מתבצע אך ורק על בסיס הסכמה זו (תקנון 6 סעיף 1 פריט א' של‎ DSGVO ‎ותקנון 25 סעיף 1 של TTDSG); ניתן לבטל את ההסכמה בכל עת.

באפשרותך להגדיר את הדפדפן שלך כך שיהיה מעודכן לגבי הגדרת קובצי ה-Cookies ‎ ‎ולאפשר קובצי‎ Cookies רק במקרים בודדים, לקבל קובצי‎ Cookies ‎במקרים מסוימים או בדרך כלל לא לכלול אותם ולהפעיל מחיקה אוטומטית של קובצי‎ Cookies ‎כאשר הדפדפן סגור‎. אם קובצי Cookies מושבתות, הפונקציונליות של אתר זה עשויה להיות מוגבלת.

ככל שקובצי Cookies משמשות חברות צד שלישי או למטרות ניתוח, אנו נודיע לך על כך בנפרד במסגרת הצהרת אבטחת מידע זו ובמידת הצורך נבקש את הסכמתך.

קובצי יומן שרת

ספק הדפים אוסף ומאחסן מידע באופן אוטומטי במה שנקרא קבצי יומן שרת, אותם הדפדפן שלך משדר אלינו באופן אוטומטי‎. אלה הם:

  • סוג הדפדפן וגרסת הדפדפן
  • מערכת הפעלה בשימוש
  • כתובת אתר מפנה
  • שם המארח של המחשב הנגיש
  • זמן בקשת השרת
  • כתובת‎ IP

נתונים אלה אינם מתמזגים עם מקורות של נתונים אחרים.

נתונים אלה נאספים על בסיס תקנון 6, סעיף 1, פריט‎ ‎ו'‎ ‎של DSGVO. למפעיל האתר יש אינטרס לגיטימי בהצגה טכנית ובאופטימיזציה של אתר האינטרנט שלו ללא טעויות - יש לרשום את קובצי יומן השרת לצורך כך

‎.

טופס יצירת קשר

אם בחרת לשלוח אלינו פניות באמצעות טופס יצירת הקשר, הפרטים שלך מטופס הפנייה, לרבות פרטי ההתקשרות שמסרת שם, יישמרו על ידינו לצורך עיבוד הפנייה ובמקרה של שאלות המשך‎. איננו מעבירים נתונים אלה ללא הסכמתך.

נתונים אלה מעובדים על בסיס תקנון 6, סעיף 1, פריט ב' של‎ DSGVO ‎אם בקשתך קשורה לקיום חוזה או נחוצה לביצוע צעדים טרום חוזיים‎. בכל שאר המקרים, העיבוד מבוסס על האינטרס הלגיטימי שלנו בטיפול יעיל של פניות המופנות אלינו‎ ‎(תקנון 6 סעיף 1 פריט ו' של DSGVO)‎ ‎או בהסכמתך‎ ‎(תקנון 6 סעיף 1 פריט א' של DSGVO)‎ ‎במידה ונשאל; ניתן לבטל את ההסכמה בכל עת.

הנתונים שבחרת להזין בטופס יצירת הקשר יישארו איתנו עד אשר תבקש/י מאיתנו למחוק אותם, לבטל את הסכמתך לאחסון או שהמטרה לאחסון הנתונים לא תחול עוד (לדוגמה, לדוגמה, לאחר עיבוד הבקשה שלך)‎. הוראות חוק מחייבות – בפרט תקופות שמירה, נותרות ללא פגע.

בירור באמצעות דואר אלקטרוני, טלפון או פקס‎ ‎

אם החלטת ליצור איתנו קשר באמצעות דואר אלקטרוני, טלפון או פקס, בקשתך, לרבות כל הנתונים האישיים הנובעים מכך (שם, בקשה) ישמרו ויעובדו על ידינו לצורך עיבוד בקשתך‎. איננו מעבירים נתונים אלה ללא הסכמתך.

נתונים אלה מעובדים על בסיס תקנון 6, סעיף 1, פריט ב' של‎ DSGVO ‎אם בקשתך קשורה לקיום חוזה או נחוצה לביצוע צעדים טרום חוזיים‎. בכל שאר המקרים, העיבוד מבוסס על האינטרס הלגיטימי שלנו בטיפול יעיל של פניות המופנות אלינו‎ ‎(תקנון 6 סעיף 1 פריט ו' של DSGVO)‎ ‎או בהסכמתך‎ ‎(תקנון 6 סעיף 1 פריט א' של DSGVO)‎ ‎במידה ונשאל; ניתן לבטל את ההסכמה בכל עת.

הנתונים ששלחת אלינו באמצעות בקשות ליצירת קשר יישארו איתנו עד שהחלטת לבקש מחיקה, לבטל את הסכמתך לאחסון או עד שהמטרה לאחסון הנתונים לא תחול עוד (לדוגמה, לאחר עיבוד הבקשה שלך)‎. הוראות חוקיות מחייבות - בפרט תקופות שמירה סטטוטוריות - נותרות ללא פגע‎.‎

5. כלי ניתוח ופרסום

Google Tag Manager

אנו משתמשים ב-Google Tag Manager. הספק הואGoogle Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Google Tag Manager ‎ הוא כלי שאנו יכולים להשתמש בו כדי לשלב כלי מעקב או כלים סטטיסטיים וטכנולוגיות אחרות באתר האינטרנט שלנו. ‎ Google Tag Manager ‎עצמו אינו יוצר פרופיל משתמש, אינו שומר קובצי‎ Cookies ‎ואינו מבצע ניתוחים עצמאיים‎. הוא משמש רק לניהול והצגה של הכלים המשולבים באמצעותו‎. עם זאת, Google Tag Manager מתעד את כתובת ה-IP ‎שלך, אותה ניתן להעביר גם לחברת האם של‎ Google ‎בארה"ב.

ב- Google Tag Manager נעשה שימוש על בסיס תקנון 6, סעיף 1, פריט‎ ‎ו'‎ ‎של DSGVO. למפעיל האתר יש אינטרס לגיטימי באינטגרציה ובניהול מהיר וקל של כלים שונים באתר האינטרנט שלו‎. אם התבקשה הסכמה מתאימה, העיבוד מתבצע אך ורק על בסיס תקנון 6 סעיף 1 פריט א' של DSGVO ותקנון 25 סעיף 1 של TTDSG, ככל שההסכמה כוללת אחסון של קובצי Cookies או גישה למידע במכשיר המסוף של המשתמש (למשל, פונקציית טביעת אצבע שבמכשיר) במשמעות ה-TTDSG. ניתן לבטל את ההסכמה בכל עת.

‎ Google Analytics

אתר זה משתמש בפונקציות של שירות ניתוח האינטרנט Google Analytics. הספק הוא Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

‎ Google Analytics ‎מאפשר למפעיל האתר לנתח את התנהגות המבקרים באתר‎. מפעיל האתר מקבל נתוני שימוש שונים, כגון, מספר צפיות בדפים, משך השהות, מערכות ההפעלה בהן נעשה שימוש ומקור המשתמש‎. נתונים אלה מוקצים למכשיר הקצה המתאים של המשתמש‎. אין הקצאה למזהה משתמש.

Google Analytics משתמש בטכנולוגיות המאפשרות לזהות את המשתמש לצורך ניתוח התנהגות המשתמש (למשל, קובצי Cookies או פונקציית טביעת אצבע במכשיר). המידע שנאסף על ידי Google לגבי השימוש באתר זה מועבר בדרך כלל לשרת Google בארה"ב ומאוחסן שם.

בשירות זה נעשה שימוש על בסיס הסכמתך בהתאם לתקנון 6 סעיף 1 פריט א' של‎ DSGVO ‎ותקנון 25 סעיף 1 של TTDSG. ניתן לבטל את ההסכמה בכל עת.

העברת נתונים לארה"ב מבוססת על הסעיפים החוזיים הסטנדרטיים של נציבות האיחוד האירופי‎. פרטים ניתן למצוא כאן: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

אנונימיות של IP

הפעלנו את פונקציית האנונימיות של ה-IP ‎ ‎באתר זה‎. כתוצאה מכך, כתובת ה-IP ‎ ‎שלך תקוצר על ידי‎ Google ‎בתוך מדינות חברות באיחוד האירופי או במדינות מתקשרות אחרות של ההסכם באזור הכלכלי האירופי לפני שהיא תועבר לארה"ב‎. רק במקרים חריגים תישלח כתובת ה-IP ‎ ‎המלאה לשרת Google בארה"ב ותתקצר שם‎. בשם מפעיל אתר זה, Google תשתמש במידע זה על מנת להעריך את השימוש שלך באתר, לערוך דוחות על פעילות האתר ולספק שירותים נוספים הקשורים לפעילות האתר ושימוש באינטרנט למפעיל האתר‎. כתובת ה-IP ‎ ‎המשודרת על ידי הדפדפן שלך כחלק מ‎-Google Analytics ‎ ‎לא תתמזג עם נתונים אחרים שלGoogle.

תוסף לדפדפן

ניתן למנוע מ-Google ‎ ‎לאסוף ולעבד את הנתונים שלך על ידי הורדה והתקנה של תוסף הדפדפן הזמין בקישור הבא: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

מידע נוסף על האופן שבו‎ Google Analytics ‎מטפל בנתוני משתמשים ניתן למצוא במדיניות הפרטיות של‎ Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

מאפיינים דמוגרפיים ב-Google Analytics

אתר זה משתמש בפונקציה של "מאפיינים דמוגרפיים" של Google Analytics על מנת להציג למבקרים באתר פרסומות רלוונטיות ברשת הפרסום של Google. זה מאפשר ליצור דוחות המכילים הצהרות לגבי הגיל, המגדר ותחומי העניין של המבקרים באתר. נתונים אלה מגיעים מפרסום מבוסס-עניין מ-Google ונתוני מבקרים מספקי צד שלישי. לא ניתן להקצות את הנתונים הללו לאדם ספציפי‎. ניתן לבטל את הפונקציה הזו בכל עת דרך הגדרות המודעה בחשבון‎ Google ‎שלך או על ידי איסור איסוף הנתונים שלך על ידי‎ Google Analytics ‎כמתואר ב-"התנגדות לאיסוף נתונים‎"‎.

עיבוד הזמנות

הכנו חוזה לעיבוד הזמנות עם‎ Google ‎ויישמנו במלואם את הדרישות המחמירות של רשויות אבטחת המידע בגרמניה בעת השימוש ב-Google Analytics.

מדידת מסחר אלקטרוני ב-Google Analytics

אתר זה משתמש בפונקציית "מדידת מסחר אלקטרוני" של Google Analytics. בעזרת מדידת מסחר אלקטרוני, מפעיל האתר יכול לנתח את התנהגות הקנייה של מבקרים באתר כדי לשפר את הקמפיינים השיווקיים המקוונים שלהם‎. מידע כגון ביצוע ההזמנות, ערכי הזמנה ממוצעים, עלויות משלוח ומשך הזמן מרגע הצפייה במוצר ועד לרכישתו נרשם‎. Google יכולה לסכם נתונים אלה תחת מזהה עסקה שמוקצה למשתמש המתאים או למכשיר שלו.

Google Ads

מפעיל האתר משתמש ב-Google Ads. Google Ads היא תוכנית פרסום מקוונת מבית‎ Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.‎

‎ Google Adsמאפשרת לנו להציג פרסומות במנוע החיפוש של Google או באתרי צד שלישי כאשר המשתמש מזין מונחי חיפוש מסוימים ב-Google (חיפוש לפי מילות מפתח)‎. יתר על כן, ניתן להציג פרסומות ממוקדות על סמך נתוני המשתמשים הזמינים מ-Google (למשל, נתוני מיקום ותחומי עניין) (חיפוש לפי קבוצות יעד)‎. כמפעילי האתר, אנו יכולים להעריך נתונים אלו באופן כמותי, למשל, על ידי ניתוח של אילו מונחי חיפוש הובילו להצגת הפרסומות שלנו וכמה פרסומות הובילו לקליקים תואמים.

בשירות זה נעשה שימוש על בסיס הסכמתך בהתאם לתקנון 6 סעיף 1 פריט א' של‎ DSGVO ‎ותקנון 25 סעיף 1 של TTDSG. ניתן לבטל את ההסכמה בכל עת.

העברת נתונים לארה"ב מבוססת על הסעיפים החוזיים הסטנדרטיים של נציבות האיחוד האירופי‎. פרטים ניתן למצוא כאן: https://policies.google.com/privacy/frameworks ו- https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

‎ Google Ads Remarketing

אתר זה משתמש בפונקציות שלGoogle Ads Remarketing. הספק הוא Google Ireland Limited ("Google", Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

באמצעות Google Ads Remarketing, אנו יכולים להקצות אנשים שמקיימים אינטראקציה עם ההצעה המקוונת שלנו לקבוצות יעד ספציפיות כדי להציג להם פרסום מבוסס-עניין ברשת הפרסום של‎ Google ‏(remarketing ‎ או retargeting).

יתר על כן, ניתן לקשר את קבוצות היעד לפרסום שנוצרו באמצעות Google Ads Remarketing ‎ ‎לפונקציות חוצות-המכשירים של Google. בדרך זו, הודעות פרסומות המותאמות אישית והקשורות לעניין, שהותאמו לך בהתאם לשימוש הקודם והתנהגות הגלישה שלך במכשיר קצה אחד (למשל, טלפון נייד) יכולות להיות מוצגות גם במכשיר אחר השייך לך‎ (‎למשל, טאבלט או PC).

אם יש לך חשבון Google, ניתן להתנגד לפרסום מותאם אישית באמצעות הקישור הבא: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

בשירות זה נעשה שימוש על בסיס הסכמתך בהתאם לתקנון 6 סעיף 1 פריט א' של‎ DSGVO ‎ותקנון 25 סעיף 1 של TTDSG. ניתן לבטל את ההסכמה בכל עת.

מידע נוסף ואת תקנות אבטחת המידע ניתן למצוא בהצהרת אבטחת המידע של‎ Google ‎בכתובת: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

יצירת קבוצת יעד עם השוואת לקוחות

אנו משתמשים, בין היתר, בפונקציית השוואת לקוחות מ-Google Ads Remarketing ‎ ‎כדי ליצור קבוצות יעד‎. בכך, אנו מעבירים נתוני לקוחות מסוימים (למשל, כתובות דואר אלקטרוני) מרשימות הלקוחות שלנו ל‎-Google. אם הלקוחות הנוגעים בדבר הם משתמשי‎ Google ‎והם מחוברים לחשבון‎ Google ‎שלהם, יוצגו להם הודעות פרסומות מתאימות ברשת Google (למשל, ב-YouTube, Gmail או במנוע החיפוש).

‎ Google conversion Tracking

אתר זה משתמש ב-‎ Google conversion Tracking. הספק הוא Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

בעזרת Google conversion Tracking אנחנו ו-Google ‎יכולים לזהות אם המשתמש ביצע פעולות מסוימות‎. לדוגמה, אנו יכולים להעריך אילו כפתורים באתר האינטרנט שלנו נלחצו, באיזו תדירות, ואילו מוצרים נצפו או נרכשו בתדירות גבוהה במיוחד‎. מידע זה משמש ליצירת סטטיסטיקות של המרות‎. אנו לומדים את המספר הכולל של משתמשים שלחצו על המודעות שלנו וכן מה הפעולות שהם ביצעו‎. אנחנו לא מקבלים שום מידע שבעזרתו נוכל לזהות את המשתמש באופן אישי‎. Google עצמה משתמשת בקובצי‎ Cookies ‎או בטכנולוגיות זיהוי דומות לצורך זיהוי

‎.

בשירות זה נעשה שימוש על בסיס הסכמתך בהתאם לתקנון 6 סעיף 1 פריט א' של‎ DSGVO ‎ותקנון 25 סעיף 1 של TTDSG. ניתן לבטל את ההסכמה בכל עת.

מידע נוסף על Google conversion Tracking ניתן למצוא במדיניות הפרטיות של Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

6. ניוזלטר

נתוני ניוזלטר

אם ברצונך לקבל את הניוזלטר המוצע באתר, אנו זקוקים לכתובת דואר אלקטרוני ממך וכן למידע המאפשר לנו לוודא שהנך הבעלים של כתובת הדואר האלקטרוני שסופקה ושקיבלת את הניוזלטר‎. נתונים נוספים אינם נאספים או נאספים רק על בסיס התנדבותי‎. אנו משתמשים בספקי שירותי ניוזלטר, המתוארים להלן, כדי לעבד את הניוזלטר.

Mailjet

אתר זה משתמש ב-Mailjet כדי לשלוח ניוזלטרים. הספק הוא Mailgun Technologies Inc., 112 E Pecan Sr. #1135, San Antonio, Texas 78205, USA.

‎ Mailjet ‎הוא שירות שבאמצעותו ניתן לארגן ולנתח, בין היתר, את שליחת הניוזלטר‎. הנתונים שיוזנו על ידך לצורך הרשמה לניוזלטר יישמרו בשרתי Mailjet.

ניתוח נתונים על ידי Mailjet

בעזרת Mailjet, אנו יכולים לנתח את הקמפיינים שלנו בניוזלטר‎. אז אנחנו יכולים‎ ‎ למשל, לראות אם הודעת ניוזלטר נפתחה ואילו קישורים, אם בכלל, נלחצו‎. כך נוכל לקבוע, בין היתר, אילו קישורים נלחצו לעתים קרובות במיוחד.

אנו יכולים גם לראות אם פעולות מסוימות שהוגדרו בעבר בוצעו לאחר הפתיחה/לחיצה (שיעור המרה)‎. זה מאפשר לנו לראות, למשל, אם ביצעת רכישה לאחר לחיצה על הניוזלטר.

‎ Mailjet ‎גם מאפשרת לנו לחלק חלוקת משנה ("מקבץ") את מקבלי הניוזלטר לקטגוריות שונות‎. ניתן לחלק את מקבלי הניוזלטר לפי גיל, מגדר או מקום מגורים, למשל. כך ניתן להתאים את הניוזלטר טוב יותר לקבוצות היעד המתאימות‎. אם אינך רוצה ניתוח על ידי Mailjet, עליך לבטל את המנוי לניוזלטר‎. לשם כך, אנו מספקים קישור מתאים בכל הודעת ניוזלטר.

למידע מפורט על התכונות של Mailjet, ניתן לעיין בקישור הבא: https://www.mailjet.de/funktion/.

את מדיניות הפרטיות של‎ Mailjet ‎ניתן למצוא בכתובת: https://www.mailjet.de/sicherheit-datenschutz/.

בסיס משפטי

הנתונים מעובדים על בסיס הסכמתך (תקנון 6 סעיף 1 פריט א' של DSGVO). ניתן לבטל הסכמה זו בכל עת‎. החוקיות של פעולות עיבוד הנתונים שכבר בוצעו לא מושפעת מהביטול.

העברת נתונים לארה"ב מבוססת על הסעיפים החוזיים הסטנדרטיים של נציבות האיחוד האירופי‎. פרטים ניתן למצוא כאן: https://www.mailjet.de/av-vertrag/.

משך האחסון

הנתונים ששמרת אצלנו לצורך הרשמה לניוזלטר יישמרו על ידינו או על ידי ספק שירותי הניוזלטר עד לביטול המנוי לניוזלטר ויימחקו מרשימת התפוצה לניוזלטר לאחר ביטול המנוי לניוזלטר‎. הנתונים המאוחסנים על ידינו למטרות אחרות לא יושפעו.

לאחר שנתוניך הוסרו מרשימת תפוצת הניוזלטר, ייתכן שכתובת הדואר האלקטרוני שלך תאוחסן על ידינו או על ידי ספק שירותי הניוזלטר ברשימה שחורה, אם הדבר נחוץ כדי למנוע דיוור עתידי‎. הנתונים מהרשימה השחורה משמשים רק למטרה זו ואינם מתמזגים עם נתונים אחרים‎. זה משרת הן את האינטרס שלך והן את האינטרס שלנו לעמוד בדרישות החוק בעת שליחת ניוזלטר (אינטרס לגיטימי במשמעות של תקנון 6 סעיף 1 פריט ו' של‎ DSGVO). האחסון ברשימה השחורה אינו מוגבל בזמן. ניתן להתנגד לאחסון אם האינטרסים שלך עולים על האינטרסים הלגיטימיים שלנו.

7. תוספים וכלים

YouTube עם אבטחת מידע מורחבת

אתר זה כולל סרטונים מ-YouTube. מפעיל האתר הוא Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

אנו משתמשים ב-YouTube במצב אבטחת מידע מורחבת‎. לפי YouTube, מצב זה אומר ש- YouTube אינו מאחסן מידע על המבקרים באתר זה לפני שהם צופים בסרטון‎. עם זאת, מצב אבטחת מידע המורחב אינו שולל בהכרח העברת נתונים לשותפי YouTube. כך‎ YouTube ‎יוצר חיבור לרשת Google DoubleClick, ללא קשר לצפייה בסרטון.

ברגע שמתחיל סרטון‎ YouTube ‎באתר זה, נוצר חיבור לשרתי YouTube. שרת‎ YouTube ‎מקבל מידע באיזה מהעמודים שלנו ביקרת‎. אם התחברת לחשבון‎ YouTube ‎שלך, הנך מאפשר/ת ל-YouTube להקצות את התנהגות הגלישה שלך ישירות לפרופיל האישי שלך‎. ניתן למנוע זאת על ידי התנתקות מחשבון ה-YouTube ‎שלך.

יתר על כן, YouTube יכול לשמור קובצי‎ Cookies ‎שונים במכשיר הקצה שלך לאחר התחלת סרטון או להשתמש בטכנולוגיות זיהוי דומות (למשל פונקציית טביעת אצבע של מכשיר)‎. בדרך זו, YouTube יכול לקבל מידע על המבקרים באתר זה‎. מידע זה משמש, בין היתר, כדי לאסוף סטטיסטיקות על סרטי וידאו, לשפר את חווית המשתמש ולמנוע ניסיונות הונאה.

במידת הצורך, לאחר התחלת סרטון YouTube, ניתן להפעיל פעולות עיבוד נתונים נוספות שאין לנו השפעה עליהן.

YouTube ‎משמש למען הצגה אטרקטיבית של ההצעות המקוונות שלנו‎. זה מייצג אינטרס לגיטימי במובן של תקנון 6 סעיף 1 פריט ו' של ‎ DSGVO. אם התבקשה הסכמה מתאימה, העיבוד מתבצע אך ורק על בסיס תקנון 6 סעיף 1 פריט א' של DSGVO ותקנון 25 סעיף 1 של TTDSG, ככל שההסכמה כוללת אחסון של קובצי Cookies או גישה למידע במכשיר המסוף של המשתמש (למשל, פונקציית טביעת אצבע שבמכשיר) במשמעות ה-TTDSG. ניתן לבטל את ההסכמה בכל עת.

מידע נוסף על אבטחת מידע ב-YouTube ניתן למצוא בהצהרת אבטחת המידע שלהם בכתובת: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

אנו משתמשים ב-"Google reCAPTCHA" (להלן "reCAPTCHA") באתר זה. הספק הוא Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

מטרת‎ reCAPTCHA ‎היא לבדוק אם הזנת הנתונים באתר זה (למשל, בטופס יצירת קשר) נעשית על ידי בן-אנוש או על ידי תוכנית אוטומטית‎. לשם כך, reCAPTCHA מנתחת את התנהגות המבקר באתר על סמך מאפיינים שונים. ניתוח זה מתחיל באופן אוטומטי ברגע שהמבקר באתר נכנס לאתר‎. לצורך הניתוח, reCAPTCHA מעריכה מידע שונה (למשל, כתובת IP, כמה זמן שהה המבקר באתר או תנועות עכבר שנעשו על ידי המשתמש). הנתונים שנאספו במהלך הניתוח מועברים ל-Google.

ניתוחי‎ reCAPTCHA ‎פועלים לחלוטין ברקע‎. המבקרים באתר אינם מודעים על כך שמתבצע ניתוח‎.‎

הנתונים מאוחסנים ומנותחים על בסיס תקנון 6, סעיף 1, פריט‎ ‎ו'‎ ‎של DSGVO. למפעיל האתר יש אינטרס לגיטימי להגן על הצעות האינטרנט שלו מפני ריגול אוטומטי פוגעני ומפני דואר זבל‎. אם התבקשה הסכמה מתאימה, העיבוד מתבצע אך ורק על בסיס תקנון 6 סעיף 1 פריט א' של DSGVO ותקנון 25 סעיף 1 של TTDSG, ככל שההסכמה כוללת אחסון של קובצי Cookies או גישה למידע במכשיר המסוף של המשתמש (למשל, פונקציית טביעת אצבע שבמכשיר) במשמעות ה-TTDSG. ניתן לבטל את ההסכמה בכל עת.

למידע נוסף על‎ Google reCAPTCHA, ניתן לעיין במדיניות הפרטיות של‎ Google ‎ובתנאי השימוש של‎ Google ‎ ‎בקישורים הבאים: https://policies.google.com/privacy?hl=de ו-https://policies.google.com/terms?hl=de.

8. ספקי מסחר אלקטרוני ותשלומים

עיבוד מידע של לקוחות וחוזים

אנו אוספים, מעבדים ומשתמשים במידע של לקוחות וחוזים אישיים כדי לבסס, לבנות ולשנות את מערכות היחסים החוזיות שלנו‎. אנו אוספים, מעבדים ומשתמשים במידע אישי על השימוש באתר זה (נתוני שימוש) רק במידה הדרושה כדי לאפשר למשתמש להשתמש בשירות או לחייב את המשתמש‎. הבסיס המשפטי לכך הוא תקנון 6 סעיף 1 פריט ב' שלDSGVO.

נתוני הלקוחות שנאספו יימחקו לאחר השלמת ההזמנה או סיום הקשר העסקי ותפוגה של כל תקופות שמירה סטטוטוריות קיימות‎. תקופות שמירה סטטוטוריות לא מושפעות.